Guyot Advocaten Nijmegen
Artikel

De zin en onzin van algemene voorwaarden.

Te pas en te onpas heb je ermee te maken: een set kleine lettertjes. In het beste geval worden ze je op papier of als PDF-file beschikbaar gesteld (daarover in een latere blog meer). Online blijft het vaak bij het plaatsen van een vinkje, als dat niet vooraf al is ingevuld. Met de inhoud van deze kleine lettertjes ben je veelal niet bekend. Wat je gevoel wel zegt: als een van de voorwaarden door de andere partij (“gebruiker”) wordt ingeroepen dan ben je de …! (lees: dan is dat niet gunstig). Terecht?

Guyot Advocaten Nijmegen - Marieke Vromen
Artikel

De bancaire zorgplicht en het toerekeningsbeding.

Het arrest Pessers c.s./Rabobank van 12 april 2013 gaat in de kern over de bancaire zorgplicht in relatie tot een borgtocht, in combinatie met een aparte – van de wet afwijkende – wijze van toerekening van betalingen. In die laatste combinatie zit het venijn, zoals bij de bespreking van het arrest zal blijken.

Artikel

Bankgarantie waardeloos na faillissement van huurder?

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.