Guyot Advocaten Nijmegen - Marieke Vromen

De zorgplicht van banken en het toerekeningsbeding.

In dit artikel bespreek ik een arrest van de Hoge Raad over de zorgplicht van banken.

Het arrest Pessers c.s./Rabobank van 12 april 2013 gaat in de kern over de zorgplicht van banken. In dit geval ging het om de vraag hoe die zorgplicht zich verhoudt tot een borgtocht, in combinatie met een aparte – van de wet afwijkende – wijze van toerekening van betalingen. In die laatste combinatie zit het venijn, zoals bij de bespreking van het arrest zal blijken.

Het ging om de manier waarop de bank betalingen mocht toerekenen. Door de wijze waarop de bank dat in het besproken geval had gedaan, kwam de klant van de bank in grote problemen. De zorgplicht van banken betekent dat de bank extra zorgvuldig moet handelen, zorgvuldiger dan een “gewone” partij. Toch lijkt dat niet altijd het geval te zijn.

Regelmatig is het gedrag van banken aanleiding voor klanten om juridische hulp in te roepen. Zeker de laatste jaren, waarin de banken meer en meer onder druk zijn komen te staan om aan extra strenge eisen te voldoen. Veel banken financieren nauwelijks nog en zetten de zakelijke klant onder druk om extra af te lossen.

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.