Guyot Advocaten Nijmegen

Huurrecht bedrijfsruimte en verjaring

Huurrecht bedrijfsruimte. Verjaring van de vordering tot vernietiging en het semi-dwingende huurrecht.

Wanneer vernietiging ‘ten dienste’ van huurder van bedrijfsruimte?

Ik schreef een artikel in het Tijdschrift voor Huurrecht bedrijfsruimte (TvHB) naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 9 augustus 2013.

Het artikel gaat over verjaring van een vordering om een bepaling te vernietigen. Een bepaling die in strijd is met het huurrecht: het huurrecht is semi-dwingend. Dat betekent dat een huurder een beding dat in zijn nadeel afwijkt van de wet kan vernietigen. Hij heeft dan dus een vordering tot vernietiging. Maar vorderingen kunnen verjaren. De vordering tot vernietiging verjaart na drie jaar, vanaf de dag dat de vernietigingsbevoegdheid aan huurder “ten dienste is komen te staan”. De Hoge Raad oordeelde over een vordering tot vernietiging van een beding dat de huurprijsherzieningsprocedure uitsluit. De bevoegdheid tot vernietiging kwam huurder ten dienste te staan op de dag dat de huurovereenkomst werd aangegaan. Aldus de Hoge Raad. In mijn visie strookt dit niet met de rechtspraktijk. Het zou betekenen dat huurder binnen drie jaar na aangaan van de huur bepaalde bedingen moet vernietigen. Ook zonder dat daarvoor aanleiding is op dat moment. Daardoor kan de verhouding met verhuurder onnodig op scherp komen te staan.

Overigens gelden deze regels niet alleen voor bedrijfsruimte. Wel zal het in dit soort gevallen vaak om bedrijfsruimte gaan.

Hieronder is de link te vinden naar het artikel in Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 5 september/oktober 2013.

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.